Říje u psa

Hárání feny a říje u psa. Kolik trvá první hárání?

Stejně jako v lidském světě i v tom zvířecím mají psí fenky (samice) komplikovanější reprodukční cyklus. Jedná se o zoopsychologické i neuroendokrinní procesy, které mají své zákonitosti. A to velmi důležité z hlediska dalšího rozmnožování. Majitelům psů však hárající fena často dokáže přidat vrásky na tváři a je dobré vědět, co toto období v životě feny psa znamená a jaké změny s sebou přináší. Co se děje v organismu v době hárání u feny? Je říje u psa také možná? Kolik trvá hárání psa a kdy má fenka plodné dny? Toto a ještě více se dočtete v našem textu.

Publikované: 13.11.2023
Aktualizované: 13.11.2023
Obsah článku:

Pokud vaši fenu nepoznáváte a máte pocit, že máte doma úplně jiného psa, je dost pravděpodobné, že se právě dostavilo období hárání. Tento proces se odehrává v těle každé zdravé psí samičky až do konce života a jedná se o přirozený pohlavní cyklus po dosažení sexuální dospělosti. Hárání feny je opakující se cyklus, který má své přírodní zákonitosti a fáze, které s sebou přinášejí určitá specifika.

Hárání u feny a fáze říje

Proces hárání u psa představuje pohlavní cyklus, který je v případě zdravé psí fenky naprosto přirozeným a nezbytným pro správné fungování pohlavních orgánů určených k reprodukci. Cyklus probíhá u většiny fen dvakrát do roka (každých 6 měsíců). U větších plemen jednou do roka.

Fenky starší 7 až 8 let mohou mít frekvenci hárání méně pravidelnou a může se stát, že se cyklus objeví jen jednou ročně. Proč je vlastně hárání u feny tak důležité? Právě tento cyklus představuje v životě feny jediné období, kdy jsou ke psovi – samci vnímavé a mají motivaci k sexuálnímu aktu a rozmnožování. Jak říje u psa probíhá?

  1. Proestrus – jedná se o první fázi hárání u feny. Délka trvání této fáze je poměrně individuální a závisí nejen na plemeni, ale také na věku, stravě a jiných vedlejších faktorech, obvykle však proestrus trvá 9 až 16 dní. Odchylky jsou ovšem velmi přirozené a časté. Toto období se projevuje mírným nebo větším otokem vulvy. U některých fenek je pozorovatelné více, u jiných zase méně. Průvodním znakem je krvavý výtok sytě červené barvy. Zpravidla bývá během prvních 3 až 4 dnů velmi mírný. Vyšší frekvence krvácení nastupuje přibližně v polovině prvního týdne. Není to ovšem pravidlem. Některé fenky zanechávají velké krvavé skvrny, jiné mají výtok mírnější.
  2. Estrus – do druhého stádia přechází fenka velmi plynule, proto je pro majitele někdy velmi náročné určit, v jaké fázi cyklu se pes právě nachází. Estrus trvá přibližně 9 dní. Během této fáze hárací cyklus vrcholí. V tomto období je fenka plodná a po úspěšném páření je těhotenství vysoce pravděpodobné. Fenka v tomto období nemá tendenci se páření vyhýbat a sama je sexuálně motivovaná a aktivní (nesedá si, neblokuje samce ocasem, je vůči psům méně agresivní a vyhledává jejich společnost). Estrus lze rozlišit na základě změny výtoku z vulvy. Výtok je vodnatější a růžovější (obsahuje méně krve). Vulva může zůstat stejně oteklá, ale je měkčí, aby bylo vniknutí samce co nejjednodušší. Po skončení této fáze končí i hlavní cyklus hárání a přicházejí dvě „post“ fáze.
  3. Metestrus (Diestrus) – označuje se jako luteální fáze, otok vulvy ustupuje a výtok postupně mizí. Navenek už fenka není tak náruživá a samce opětovně nepřijímá, klesá i sexuální motivace. Fenka už není plodná. Pokud byla fena oplodněna v předešlé fázi, tato část cyklu trvá až do porodu štěňátek. V tomto stadiu reprodukčního cyklu se může jinak fena nacházet 60 až 90 dní. V organismu se během tohoto časového horizontu stimuluje tvorba hormonu progesteronu (pohlavní hormon), který zase zvyšuje například tvorbu prolaktinu v těle feny. Ten může způsobovat stimul v podobě vzniku laktace a následného vzniku falešného těhotenství (pseudogravidita). Mohou se objevit znaky, že fena je línější a úzkostnější a hledá si místo k zahnízdění ve stádiu přípravy na těhotenství. Ať už skutečné nebo falešné. S trváním této fáze se hladina hormonů stabilizuje a progesteron klesá.
  4. Anestrus – jde o klidovou fázi, která je v rámci reprodukčního cyklu nejdelší a trvá 100 až 150 dní do období, než hárání u feny začne znovu.

Hárání u feny

Kolik trvá hárání feny?

Cyklus hárání u feny probíhá u většiny plemen dvakrát ročně. Celý cyklus má čtyři fáze (uváděno výše) a délka trvání je přibližně 14 až 21 dní. No klidně může být i delší, například v trvání jednoho měsíce. U starších fen se naopak klidně může stát, že hárací cyklus je méně pravidelný a místo dvakrát do roka přichází jen jednou. Úvaha o tom, že fena je již stará a dostává se do přechodu (podobně jako ženy v určitém věku) však není správná. Fenky psa něco jako přechod či menopauzu neznají a hárací cyklus probíhá do konce života.

Kdy má fenka plodné dny?

V tomto případě je nutné všímat si určitých znaků během háracího cyklu. Říje u feny se dělí na určité fáze. Hlavní fázi z hlediska rozmnožování představuje 2. fáze (Estrus). Tato fáze přichází zhruba 9 dní (odchylka 3 až 7 dní) od zahájení cyklu. Lze pozorovat, že výtok z vagíny již není tak krvavý a hustý, ale spíše vodnatý. Během tohoto období samička ovuluje, což je nejvhodnější období pro páření a fena sama vyhledává společnost jiných psů. Pokud se během ovulace stane pohlavní styk, je nejvyšší pravděpodobnost vzniku těhotenství.

Hárání feny

Hárání feny a její chování

Výše jsme uvedli jednotlivé fáze háracího cyklu, které jsou důležité i pro následnou charakteristiku chování feny a povahových rysů. Často se totiž setkáte s obecnými příznaky chování, když je pes v říji. Faktem však je, že každá fáze má své charakteristické znaky a tím pádem je i chování psa odlišné. Od začátku po konec hárání se nálady fenky mění a jsou ovlivněny nárazovou produkcí a změnou hladiny hormonů v organismu.

Proestrus fáze je charakteristická mírnými nebo naopak velmi výraznými změnami v chování feny. Někdy je přítulnější, jindy nervóznější a méně přátelská. Fenka je odmítavá i vůči ostatním psům a reaguje odmítavě až agresivně. Samcům brání ve styku sedáním si nebo ohýbáním ocasu dolů mezi nohy. Přirozená je i změna chuti k jídlu, fena přestane jíst na pár dní úplně nebo se stravuje jen velmi střídmě.

Ve druhé fázi háracího cyklu (Estrus) je fenka velmi sexuálně aktivní až koketní. Samce provokuje otáčením hýždí a ocas zvedá vysoko, čímž dává najevo, že má zájem o akt páření. Celkově je fena submisivní, což dává najevo právě postojem i chováním. Na druhé straně ve vrcholné fázi ji mohou sexuální pudy ovládnout, je hyperaktivní a hledá příležitosti a způsoby, jak si najít partnera. Typické je i častější močení, značkování, což je také způsob, jakým dává psům najevo, že má zájem o pohlavní akt. Vhodné je fenu venčit výhradně na vodítku. Má totiž tendenci utíkat a toulat se.

V případě těhotenství psa se u feny může objevovat neklid nebo úzkost a snaha o vytvoření útočiště pro porod štěňátek. A to i v případě, že jde o pseudograviditu. Chování se v dalších fázích již není ničím výrazně charakteristické. Oproti druhé fázi už fenka ztrácí opět zájem o samce (sexuální ignorace partnera) a jejich pokusy o sbližování neguje. Opětovně se stává odmítavější a využívá znovu prostředky, kterými brání sexuálnímu aktu.

Říje/hárání psa

První hárání feny a jeho specifika

Feny mají svůj první cyklus hárání v období končící puberty. Toto období znamená, že fena je sexuálně zralá a schopná reprodukce (páření). Obvykle se tak děje kolem 6. až 7. měsíce života. U větších či obřích plemen může dojít k hárání později, klidně i kolem 18. až 24. měsíce života.

První hárání u psů v pubertě může mít odlišný průběh. Často se stane, že majitel si období říje nemusí všimnout. Může jít o, lidově řečeno, tiché hárání, při kterém se mohou projevovat změny chování u feny, ale žádné vizuální příznaky se nemusí dostavit. Případně nemá říje standardní průběh. První fáze může trvat velmi krátce a objeví se jen mírný výtok, druhá se zase dostaví s delším odstupem několika dní či týdnů. Jedná se o vliv hormonálních změn, které se v těle zvířete dějí.

Pozor, pokud se říje u fenky nedostaví, může jít o vážnou zdravotní komplikaci a je vhodné navštívit veterináře. Nejčastěji může být nedostavení se hárání způsobeno nesprávnou funkčností vaječníků, zvýšenou funkcí štítné žlázy, onemocněním ledvin nebo zánětem v těle. Rovněž je třeba konzultovat s veterinářem případ, kdy trvá krvavý výtok více než tři týdny nebo naopak první dvě fáze trvají méně než 10 dní.

Puberta u psa

Období puberty u psa má svá specifika u každého plemene. Štěňátka se dostávají do fáze puberty v různém období. Menší plemena vstupují do puberty zhruba kolem 5.–6. měsíce života, větší kolem 12. až 15. měsíce. Puberta je součástí dospívání psa a končí v okamžiku, kdy dosáhne stavu pohlavní dospělosti, tedy tehdy, když je schopen reprodukce.

V tomto období jsou „psí teenageři“ náročnější, dožadují se pozornosti, jsou hravější, sebevědomější, vzdorovitější, proto je důležité, abyste pejskovi určili hranice a zároveň mu poskytli sebe jako vůdčí vzor. V pubertě u psa dochází k hormonálním změnám, které předcházejí dosažení sexuální zralosti.

Puberta u psa

Říje u psa samce?

Možná některé majitele psů tato informace překvapí, ale pokud se mluví o říji psa, vždy se mluví o feně. V životě psí feny jde o reprodukční cyklus, během kterého je schopna být samice oplodněna a je vnímavá vůči páření se samci. Hárání u feny má několik fází, které charakterizujeme výše.

Říje u psů samců (lid. honcování psa) však není žádným způsobem definována a pes je schopen se pářit, pokud mu to funkčnost pohlavních orgánů dovoluje, během celého života od dosažení pohlavní zralosti, což je od věku 8 až 12 měsíců. U menších plemen dochází k pohlavní dospělosti i dříve (od 6 měsíců).

Háření u feny však ve velké míře může ovlivnit chování psa. Psi zachytí pach (feromony) hárající feny a v tom okamžiku může být pes bláznivý, neposlouchá příkazy a je velmi nesoustředěný. Právě v období, kdy se v okolí nachází hárající fena nebo jich je více, pes má tendenci utíkat z domu a toulat se za účelem páření. Chcete-li se vyhnout nechtěnému nakrytí cizí feny, je třeba psa dobře hlídat. Není-li vaším plánem pejska rozmnožovat, řešením je také kastrace.

Sexuální frustrace u psa

Pes samec, který postrádá sexuálního partnera, může tento stav dávat najevo tzv. sexuální frustrací. Zvýšené libido má na svědomí, že pes v říji kompenzuje své sexuální napětí různými způsoby. Například koitus realizuje na lidech nebo s okolními předměty – lidská noha, ruka, polštář, deka, psí hračky, pohovka, křeslo, koberec a jiné. Toto pudové chování je obdobou masturbace. Je však dobré dávat pozor, aby si pes samec nezpůsobil tímto jednáním zranění (pořezání, zaseknutí...).

Hárací kalhotky pro psa během říje

Hárání feny je doprovázeno výtokem z vagíny. Především pro majitele, kteří mají pejska v bytě či domě a nechtějí mít na podlaze či koberci krvavé stopy, je vhodné, pokud si obstarají právě hárací kalhotky. Ve své podstatě jde o pleny pro psa, které se starají o zachytávání a absorbování výtoku z vulvy.

Kalhotky na hárání mohou do jisté míry zabránit i nežádoucímu otěhotnění při pokusu psů o páření, ale ani náhodou nejsou garancí toho, že fena nebude oplodněna. Fenu je třeba v tomto období především hlídat, protože dotěrnost potenciálních sexuálních partnerů nemá hranic. K páření ji tedy připusťte jen v tom případě, máte-li zájem o štěňátka.

Hárací kalhotky pro psa

Chemická sterilizace psa – pilulky, injekce, sprej či krmivo

Chemická kastrace nebo sterilizace představuje dočasnou formu dosažení neplodnosti u jedince. Možné je takovýmto způsobem sterilizovat psa i fenu. Nejčastěji jsou využívány injekce v podobě antikoncepce, které utlumují hormony způsobující potřebu páření. Podobná je i účinnost pilulek.

Chemická sterilizace představuje hormonální antikoncepci, jejíž účinek nastupuje zhruba 6 až 8 týdnů po aplikaci. Hárací cyklus se nezastavuje úplně, je však vysoce pravděpodobné, že fena nebude nechtěně oplodněna. Cena hormonální antikoncepce se pohybuje kolem 2 000 až 3 000 Kč za jednu dávku. Účinnost je dle typu cca 6–12 měsíců.

Existují dokonce i speciální spreje proti psům. Tento sprej má za úkol neutralizovat pach feny a má snížit přitažlivost feny pro potenciální nápadníky. Sprej se aplikuje na tlapky a ocas. Sprej není dráždivý a nezpůsobuje alergii. Jeho účinnost však ani zdaleka není 100 %. Jednou z možností je také speciální krmivo, resp. doplněk krmiva. Jedná se o chlorofylové pilulky, které mají po konzumaci zajistit eliminaci typického pachu feny během hárání. Účelem je snížení atraktivity pro ostatní psy.

Kastrace feny pohlavní cyklus zastaví úplně

Klasická chirurgická kastrace zastaví pohlavní cyklus úplně a neplodnost je trvalá. Invazivní kastrace je nezvratná a fena nebude hárat, protože je uvedena do stavu pohlavního klidu. Kastraci je dobré konzultovat s veterinářem. Pokud však patříte k majitelům, kteří neplánují pejska rozmnožovat, kastrace je skvělý způsob z hlediska zdraví a dalšího komfortu života vašeho pejska.

Kastrace u fenky by měla proběhnout ještě před prvním háráním (6.–7. měsíc) nebo mezi prvním a druhým cyklem. Fence jsou během celkové anestézie operačně odstraněny reprodukční orgány (děloha, vaječníky). Benefitem je z toho hlediska hlavně preventivní charakter zákroku. U kastrovaných fen nedochází k onemocněním pohlavních orgánů, tvorbě nádorů na děloze, tvorbě cyst či zánětů a eliminováno je i riziko pseudogravidity a koneckonců i nechtěného nakrytí cizím psem. Kastrace může prodloužit psovi život v průměru o 3 až 5 let.

Nejčastější otázky – FAQ

Chtěli byste vědět více o háracím cyklu feny? Zajímají vás nějaké specifické skutečnosti ohledně říje u psů? Máte-li otázky nebo se chcete podělit o vlastní zkušenosti a názory, budeme rádi, pokud se zapojíte do diskuse. V této specifické oblasti můžete poradit i ostatním majitelům ps , kteří se o toto téma zajímají.

Hlavní hárací cyklus sestávající ze dvou fází, Proestrus a Estrus (plodné dny), trvá přibližně 14 až 21 dní. Odchylky jsou však možné a velmi časté. Hárání může trvat i měsíc, ale i méně než 21 dní (více informací v článku). Zpravidla probíhá hárání každých 6 měsíců, což znamená dvakrát ročně. Hárání u feny probíhá do konce života, přičemž se frekvence může snížit na jednou ročně, ale menopauza u psů neexistuje.

Co se týče říje u psa samce, u samců říje neprobíhá. Pohlavní – reprodukční cyklus, tedy možnost rozmnožovat se, u psů není nijak limitován, tedy v případě, že pohlavní orgány psa jsou funkční, zdravé a neproběhla u něj kastrace či dočasná sterilizace.

Ano, nejlepší je navštívit vašeho veterináře. Může se jednat o vážnější nebo méně vážnou zdravotní komplikaci. Nejčastěji se vyskytuje problém s funkčností vaječníků, štítné žlázy, zánět dělohy nebo jiné komplikace. Problémy se vyskytují hlavně u starších pejsků nebo během prvního hárání. Veterináře kontaktuje i v případě, že hárací cyklus a krvácení trvá více než měsíc.

Během plodných dnů, což značí druhou fázi háracího cyklu. Lze to zpozorovat nejlépe na základě změny výtoku z vulvy. V první fázi má sytě červenou barvu, během plodných dnů je výtok růžovější a vodnatější. Fenka v této fázi není odmítavá vůči psím nápadníkům (naopak je submisivní), samce provokuje, sama vyhledává jejich společnost a dožaduje se pohlavního styku. Většinou jde o období 9. dne od zahájení říje, ale je možná odchylka o několik dní dříve nebo později.

Ano, taková injekce existuje, ale pro zdraví psa není odborníky a veterináři ze zásady doporučena. Injekci využívají někteří vystavovatelé či instruktoři výcviku, kteří si nepřejí, aby fena hárala v období výcviku či přímo na výstavě nebo soutěži. Injekce však způsobuje výrazné hormonální změny v organismu. Následkem může být dlouhodobější než je žádané oddálení háracího cyklu. To může způsobit zánět dělohy nebo tvorbu cyst. Podávání takové injekce není doporučeno.

Tento proces je opravdu velmi individuální a jen stěží lze určit, jaký je časový interval pohlavního styku u psa. Obecně může být délka psího koitu od 5 až do 45 minut. Stále se však jedná o poměrně široký interval, který v sobě zahrnuje chování psa a fenky, náročnost pohlavního styku či případné komplikace a přerušení.


Ďalšie články z kategórie Zdraví

Vaše hodnocení:
(90.2%)