Co s mrtvým psem

Co s mrtvým psem – postup při úhynu psa

Vztah věrného pejska a jeho milujícího majitele je něco unikátního. Bohužel, čtyřnozí společníci nemají to štěstí dožívat se tak vysokého věku jako my lidé a jejich dřívější odchod je proto často nezbytný. Ať už je to stáří, nemoc nebo úraz, nejtěžší čas přichází tehdy, když se s vaším milovaným společníkem musíte navždy rozloučit. Úmrtí psa je velmi náročným a emočním okamžikem, který bude přetrvávat i dlouho poté, co už štěkot vašeho pejska neuslyšíte. Myslet byste však měli také na to, co s mrtvým psem, resp. jak naložit s jeho pozůstatky. Postup při úhynu psa má své zásady, ačkoli mnoho majitelů tuto situaci řeší svépomocí. Je možné pohřbení psa na zahradě? Jak hluboce vykopat hrob pro psa? Jak funguje kafilerie pro psy?

Publikované: 09.01.2024
Aktualizované: 09.01.2024
Obsah článku:

„Zemřel mi pes,“ co dělat dál? Lidé často nemají vědomost o tom, jaké jsou možnosti a svým způsobem i povinnosti, které se postupu při úhynu psa týkají. Je důležité vědět, že pohřbení psa na pozemku za domem není jedinou možností. Na druhé straně, vzhledem k limitovaným možnostem majitelů psů, které v našem regionu jsou, jde o velmi jednoduché a časté řešení. I v tomto případě je však třeba dodržet určité zásady. Pokud máte ve vašem regionu možnost, zvážit můžete kafilérii nebo kremaci psa. Případně můžete kontaktovat zvířecí – psí hřbitovy. Dobrou radu nebo poskytnout pomoc vám může také váš veterinář.

Zvíře není věc – smrt psa a legislativa

Realita je taková, že platné předpisy znají jen jeden způsob na to, co s mrtvým psem můžete po jeho smrti dělat a jak s jeho pozůstatky nakládat. Všechna uhynulá zvířata v zájmovém chovu by měla být zlikvidována v kafilérii – asanačním zařízení. Cena kafilerie pro psy se pohybuje kolem částky 1 200–1 500 Kč a více. Pokud nevíte o kontaktu na žádnou kafilérii ve vašem okolí, kontaktovat můžete veterináře, který vám poradí a případně zajistí odvoz mrtvého psa. Ne každý veterinář takovou službu poskytuje a záleží i na možnostech daného regionu. Asanační službu a odvoz uhynulého zvířete vám může zprostředkovat i samospráva obce nebo města.

Dnes, naštěstí, existuje několik možností řádné a legální likvidace nebo uchování pozůstatků zvířete. Dostupných je několik hřbitovů pro psy či krematorií a také předpisy neporušujete, pokud psa pohřbíte na pozemku, který vám patří. Dodržet byste měli určité náležitosti, které souvisejí s pohřbíváním psa svépomocí. Tato ustanovení stanoví zvláštní vyhláška.

Smrt psa a legislativa

Úmrtí psa s čipem

Od 1. ledna 2020 vznikla majitelům psů zákonná povinnost jejich čipování. Pes je tedy součástí databáze – registru. Po uhynutí je třeba psa z databáze vyřadit. Kde nahlásit úmrtí psa? Tento úkon provede váš veterinář. Po správnosti je třeba, abyste měli doklad o tom, že tělo uhynulého zvířete bylo řádně zlikvidováno. Takové potvrzení obvykle vystavují pouze kafilerie. Dnes mají majitelé možnost získat takové potvrzení i v krematoriích pro zvířata nebo od správců zvířecích hřbitovů, kde mohou být zvířata řádně a zákonně pohřbena.

Kafilerie pro psy

Přestože jde o zákonem předepsanou a schválenou možnost likvidace uhynulých domácích a zvířat v zájmovém chovu, několik majitelů tuto možnost nepreferuje. Proč kafilerie pro psy není u majitelů oblíbená? Hlavním důvodem je podle majitelů nedůstojnost. Kafilérky si totiž mnozí pletou s krematoriem. V kafilérii jsou však všechna uhynulá zvířata likvidována hromadně. S vaším mrtvým domácím mazlíčkem jsou zpracovávány i jiné mrtvé psy, kočky, zvířata ze zemědělství nebo ZOO. Navíc nejde o spalování v pravém slova smyslu, jak se mnozí domnívají. Uhynulá zvířata jsou zpracovávána za pomoci tepelné tlakové sterilizace. Tímto způsobem se ze zvířat vyrábí masokostní moučka a živočišný tuk. Tyto produkty putují k dalšímu zpracování a ve své podstatě jsou tak pozůstatky zvířat biologicky zpracovány a dále využity.

Kafilerii můžete kontaktovat přímo nebo můžete o pomoc požádat veterináře. Asanační služby nebo kafilerie dokonce v některých případech umožňují zajistit i odvoz mrtvého psa. Takový výjezd se pohybuje kolem 1 200 Kč. V jiných případech je nutno zvíře do kafilerie přinést. Obrátit se můžete i na správu obce nebo města. Některá města nebo obce tuto službu realizují ve spolupráci s kafilérií v dané lokalitě.

Psí náhrobek

Krematorium pro psy

Krematoria pro zvířata jsou velmi málo rozšířená a i proto tato možnost není majiteli psů tak často využívána. Problémem je regionální dostupnost zvířecích krematorií, protože v některých lokalitách tato služba prostě chybí. V případě krematorií dochází ke spalování pozůstatků pejska při teplotě více než 800 °C. Doba spalování – kremace zvířete trvá odlišně dlouho podle velikosti. I u malých plemen však probíhá minimálně 1 hodinu. U větších jedinců klidně 4 až 8 hodin. Cena zpopelnění psa se liší v závislosti na daném křemném zařízení a obvykle se cena určuje na základě hmotnosti zvířete. Za kremaci psa tak zaplatíte od 1 200 Kč (do 1 kg) až do 7 500 Kč (nad 50 kg).

Znakem důstojnosti je, že v krematoriu je zvíře vždy spalováno samostatně. Samotný popel je ještě umlet na prach a vložen do urny dle výběru. I v tomto segmentu existují různé velikosti, barvy, tvary uren, urny pro psy s fotkami či nápisy. Nejznámější fungující krematoria pro psy naleznete například v obcích nebo městech:

 • Praha
 • Brno
 • Jihlava
 • Ostrava
 • Plzeň
 • Olomouc
 • Strakonice

Krematorium pro psy

Seznam hřbitovů pro psy

Pohřbení na zvířecím hřbitově je běžné především v regionech a lokalitách, kde jsou zvířecí hřbitovy oficiálně provozovány správcem. Podobně jako v případě zvířecích krematorií i zvířecích hřbitovů je  poměrně málo. Řeč je totiž o oficiálních zvířecích hřbitovech a ne nelegálních pohřebištích, kde majitelé své zesnulé mazlíčky pohřbívají. Pohřbívání na veřejných místech, sídlištích, v lesích či na loukách je nelegální a dotyčné osobě hrozí vysoká pokuta.

Pohřbení psa na zvířecím hřbitově probíhá po dohodě se správcem hřbitova. Některé hřbitovy zajistí odvoz uhynulého zvířátka a jeho pohřbení bez nebo za přítomnosti majitele. Výjimkou dnes nejsou speciální truhly pro psy, náhrobní kameny, výzdoba nebo doplňkové zboží. Ceny za pronájem pohřebního místa a péče o něj se liší v závislosti na konkrétním hřbitově, kde bude vaše zvířátko pohřbeno. Rozhoduje také rozloha hrobového místa. Zde jsou některé známé a oficiální zvířecí hřbitovy:

 • Hřbitov pro zvířata Praha
 • Pardubice
 • Nový Hrad v Jimlíně
 • Přerov
 • Opava

Hřbitov pro psy

Pohřbení psa na zahradě

Svépomocné uctění památky a pohřbení vašeho domácího mazlíčka je v praxi nejčastější. Především, pokud máte tu možnost pohřbít zvíře na vlastním pozemku. I zde je třeba myslet na několik zásad a pravidel, která je třeba respektovat. Zároveň, opětovně zdůrazňujeme, že pohřbívání zvířat v zájmovém chovu na loukách, polích, v parcích, lesích nebo na jiných veřejných místech je nelegální a hrozí vám pokuta.

Pohřbení psa na pozemku, který vám patří je možné, ale třeba je dodržet ustanovení stanovená vyhláškou . V první řadě musí být pozemek zajištěn před vniknutím jiných osob nebo zvířat. Musí být řádně oplocen. Místo, kde budete kopat jámu, musí být minimálně 200 metrů od zdroje vody, alespoň 100 metrů od stavěných objektů (staveb) a minimálně 50 metrů od hranice sousedního pozemku.

Samotná jáma musí mít hloubku minimálně 1–1,5 metru. Zvíře musí být ošetřeno dezinfekčním prostředkem a zabaleno v rozložitelném obalu, ideálně plátěný pytel nebo textilní plachta. V jámě nesmí být přítomna spodní voda. Je na vás, jestli místo hrobu označíte.

Pohřbení psa na zahradě

Nejčastější otázky – FAQ

Museli jste se vyrovnat s odchodem vašeho domácího mazlíčka? Jak jste řešili pohřbení psa? Využili jste kafilérii pro psy? Máte zkušenost s kremací zvířete nebo jeho pohřbíváním na zvířecím hřbitově? Pokud znáte další oficiální psí hřbitovy nebo zvířecí krematoria, napište nám a rádi je přidáme do seznamu. Budeme velmi rádi, pokud se o svou zkušenost podělíte s dalšími čtenáři, kterým můžete v tomto citlivém tématu hodně pomoci. Stačí, když se zapojíte do diskuse pod článkem a přidáte komentář.

S pozůstatky uhynulého psa byste měli nakládat v rámci platných předpisů. Legislativa ukládá za povinnost zlikvidovat zvíře v kafilérii. Dnes existují i další zákonné možnosti. Využít můžete zvířecí krematoria, oficiální hřbitovy pro psy a pohřbít můžete psa i na zahradě. Dodržet však musíte určité zásady, které stanoví zvláštní vyhláška.

Psa byste měli pohřbít do jámy, jejíž hloubka je alespoň 1–1,5 metru. V jámě se nesmí objevit spodní voda. Pohřbít byste měli zvíře minimálně 200 metrů od zdroje vody, 100 metrů od staveb a 50 metrů od pozemku souseda. Pozemek zároveň musí být řádně oplocen a zajištěn před vniknutím lidí nebo jiných zvířat.

Po správnosti byste měli úmrtí psa s čipem nahlásit vašemu veterináři. Předložit byste mu měli potvrzení o tom, že pozůstatky psa byly zlikvidovány – uchovány ve smyslu platných předpisů. Pes bude následně vyřazen z databáze.


Ďalšie články z kategórie Psi

Vaše hodnocení:
(89.4%)