Jak naučit kočku poslouchat

Jak naučit kočku poslouchat – výchova kočky, kočičí trénink. Co se může kočka naučit?

Pokud jde o psy, většina majitelů myslí v první řadě na trénink, díky kterému bude jejich čtyřnohý miláček poslušný a vychovaný. V případě koček však majitelé zvyknou výchovu zanedbávat. Panuje jakési všeobecné přesvědčení, že kočky jsou svéhlavá zvířata, která si přece dělají, co chtějí, a proto nemá smysl věnovat se jejich tréninku. Není to ovšem pravda. Kočky jsou inteligentní zvířata, která vás při správně zvoleném tréninku překvapí svou šikovností.

Publikované: 21.12.2023
Aktualizované: 21.12.2023
Obsah článku:

Kočky můžete naučit základní poslušnosti, aby se v domácnosti chovaly vhodně, neničily vám nábytek či oblečení. K výchově kočky patří i odnaučení zlozvyků, které si mohou osvojit. skákání na stůl nebo kuchyňskou linku. Do tréninku lze zahrnout triky, které se většinou učí psi, jako sedni, lehni či otočka. Samotný trénink není určitě snadný ani rychlý, ale s odhodláním, pravidelností a trpělivým přístupem to určitě zvládnete. Jak tedy naučit kočku poslouchat?

Proč trénovat kočku

Trénink kočky není o tom, aby zvíře pouze roboticky ovládalo naučené povely, když ho majitel vysloví. V tréninku se toho skrývá mnohem více, proto je třeba nejprve porozumět důvodům, proč kočku vůbec trénovat. Jelikož s kočkou sdílíte jednu domácnost, je třeba ji učit tomu, jaké chování je akceptovatelné a jaké ne. Pokud si kočku nevychováte a bude vám ničit nábytek, špinit okolí nebo vás kousat a škrábat, nebudete mít k ní asi až tak pozitivní vztah. Cílem by proto mělo být vytvořit harmonické soužití, a to zvládnete tehdy, pokud na jedné straně naplníte potřeby vašeho miláčka, ale na druhé straně nastavíte hranice.

Trénink má na vztah mezi člověkem a kočkou velmi pozitivní vliv. Společně stráveným časem s cílem porozumět jeden druhému si vytváříte pouto a budujete důvěru. Cvičením zvyšujete fyzickou aktivitu kočky, kterou kočky žijící v bytě potřebují. Tréninkem posilujete nejen fyzické zdraví, ale i to psychické. Kočka se snaží porozumět tomu, co od ní vyžadujete, čímž jí poskytujete mentální stimulaci. No a má-li kočka dostatečný výdej energie a zaměstnáváte její mysl, má to mnoho pozitivních následků – od lepšího spánku přes eliminaci nežádoucího a destrukčního chování až po celkovou lepší spokojenost a štěstí kočky.

Proč trénovat kočku?

Jak vychovat kočku

Výchova kočky bude nejefektivnější tehdy, dodržíte-li několik zásad. V první řadě je důležité mít při tréninku trpělivost, jelikož učení se novým trikům nějaký čas potrvá. Na cvičení se snažte zvolit prostor, ve kterém toho bude kočku rozptylovat co nejméně. V pozadí by neměla jít telka ani hrát hudba. Když trénujete, zaměřte se na jednu věc, netrénujte více pokynů najednou, aby z toho kočka nebyla zmatená. A celý trénink veďte v pozitivním duchu, kočku za nesprávně provedený pokyn netrestejte, ale vždy bohatě odměňujte za to, když se jí podaří provést trik podle představ.

Jakou metodu zvolit?

Na trénink kočky je nejlepší zvolit metodu pozitivního posilování. To znamená, že vždy, když kočka udělá, co od ní vyžadujete, toto chování posílíte odměnou. A jelikož kočku motivuje hlavně to, co je dobré a žádané pro ni, rychle se naučí, že opakováním daného chování se pro ni děje něco pozitivního, tedy dostane odměnu. Cvičením a opakováním se chování posiluje a stává zvykem, který bude časem pro kočku naprosto přirozený.

Čím motivovat kočku?

Kočka potřebuje k učení se motivaci a nejlépe fungují odměny ve formě pamlsků. Na rozdíl od psů, kočky až tak nečtou řeč vašeho těla a neuspokojí je, pokud udělají něco, čím vás potěší, takže dokud pochvala zní dobře, není pro ně dostatečnou odměnou. Motivuje je hlavně jídlo, takže najděte vhodné pamlsky, které jsou chutné a kočka je pro ně ochotna udělat něco víc. Při tréninku si odměny schovejte do kapsy, aby se kočka soustředila na vás, ne jen na jídlo, a odměňte ji až po provedení povelu.

Čím motivovat kočku?

Kdy trénovat?

Důležitá je konzistentnost při tréninku a cvičení každý den ve stejnou dobu zhruba po stejnou dobu. Takto si vytvoříte rutinu, během které bude kočka vědět, že je čas tréninku a bude se umět lépe soustředit. Proto si dobře vyberte čas, kdy budete trénovat. Netrénujte brzy ráno, když je ještě rozespalá, nebo rovnou po jídle, když je spokojeně najedená a chce odpočívat. Vyberte čas mezi spánkem a jídlem. Myslete na to, že kočka se nedokáže soustředit příliš dlouhou dobu. Čím více to budete sílit, tím méně soustředěná bude a z tréninku bude spíše frustrovaná. Omezte jej proto na 10–15 minut, které budou při denním tréninku naprosto stačit.

Co se může kočka naučit

Kočky jsou velmi inteligentní a učenlivá zvířata. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se toho dokáží naučit poměrně dost. V mladém věku by mělo jít o úplné základy – jako používání kočičí toalety, zvykání si na hlazení, chytání, česání, stříhání drápů a koupání či zvykání si na přepravku, kterou využijete například při cestování. I když se to týká převážně koťat, tímto základem můžete učit také starší kočku, nebyla-li nikdy pořádně socializována. Průběžně během života je třeba kočku učit zbavování se zlozvyků, pokud se u ní nějaký projeví. Např. kousání a škrábání rukou při hře, sedání na stůl, škrábání nábytku či jiné problémy chování.

Kočku můžete naučit i povely jako sedni, lehni, dej tlapku či zůstaň. Povely si můžete vymyslet, ale dbejte na to, aby bylo slovo krátké a srozumitelné, nebo se inspirovat různými kousky, které naleznete na internetu. V této části se podíváme na to, jak naučit kočku některé základní povely nebo odnaučit časté problematické chování. Časem si všimnete, že mnohé povely nebo úpravy chování se trénují podobně, takže metodu tréninku si budete moct upravit podle toho, co chcete kočku od/naučit.

Sedni

„Sedni“ je jeden z nejjednodušších povelů. Do polohy sedu lze kočku navést jednoduše pamlskem. Malý pamlsek si uchopte prsty a přibližte se jím pár cm od nosu kočky. Řekněte „sedni“ a pamlsek přesuňte o pár cm dozadu, za její hlavu. Tímto pohybem kočka zakloní hlavu a sedne si, aby na pamlsek co nejlépe dohlédla. Jakmile si sedne, ji odměňte pochvalou „ano, sedni“ a pamlskem – ne však tím z ruky, kterým jste ji vedli, aby viděla, že odměna přijde odjinud, protože postupně ji budete učit bez navedení pamlskem. Zopakujte několikrát. Po době, kdy už bude kočka zvládat sedni, zopakujte bez pamlsku, jen navedením rukou. Pokud to zvládne, dalším krokem bude už jen slovní povel „sedni“.

Trénink kočky povely

Lehni

Tento povel se učí podobně jako sedni. Vezměte pamlsek a kočku nejprve naveďte do polohy sedni. Z této polohy vezměte pamlsek a pomalu jím před hlavou kočky směřujte dolů, k tlapkám s povelem „lehni“, čímž si kočka automaticky lehne, aby měla k pamlsku lepší přístup. Jakmile si lehne, ji odměňte „ano, lehni“ a pamlskem z druhé ruky. Zopakujte několikrát, následně navádějte už jen rukou. Pokud to zvládne, navádějte už jen slovním povelem.

Pojď sem

Ke cvičení tohoto povelu budete potřebovat dávku trpělivosti. Chvíli to totiž potrvá, než si kočka spojí slova s aktivitou. Cvičení samo o sobě je snadné. Vyžaduje vyslovení povelu „pojď sem“ a následně už je třeba jen počkat, až k vám kočka přijde. Samozřejmě, je třeba ji namotivovat nějakým pamlskem. Když přijde, následuje odměna. Pamlsek jí nejprve ukažte, kočka zpočátku přijde za odměnou, ale postupně, když už zvládne povel spolehlivěji, to zkuste bez pamlsku v ruce. Odměnu jí dáte teprve tehdy, když přijde. Povel nejprve trénujte v menší vzdálenosti a tu následně zvyšujte.

Dej tlapku

Na tento povel budete potřebovat za hrst pamlsků. Ty si vezměte do ruky a sevřete v pěst. Zavřenou ruku s pamlsky držte před kočkou u země a řekněte „tlapku“ nebo „dej tlapku“. Počkejte, až se jej kočka tlapkou dotkne a hned ji odměňte pochvalou „ano, tlapku“ a pamlskem z druhé ruky. Párkrát zopakujte, ale ruku vždy držte o něco výše. Když to kočka dobře zvládá, je na čase zahodit pamlsky a nabídnout jí jen otevřenou dlaň opět s pokynem „tlapku“. Cílem je, abyste dlaň drželi zhruba ve výši hlavy kočky. Když se jí kočka dotkne, následuje pochvala a odměna.

Trénink kočky povel dej tlapku

Přines

Přines nebo aport je typickým povelem, který očekáváme spíše u psa. Naučit se ho mohou také kočky. Vyberte k tomu vhodnou hračku, například myšku, kterou odkutálíte pár cm od kočky. Kočku zaujme pohyb a díky loveckému instinktu ji hned popadne. Tehdy ji pochvalte a odměňte. Kočka si odměnu spojí s tím, že vezme hračku. Pokud se toto naučí spolehlivě, dále od ní vyžadujte „pojď sem“ poté, co hračku popadne. Opět následuje pochvala a odměna. Tyto kroky několikrát cvičte, dokud kočka hračku popadne i přinese k vám. Když to zvládá, je načase přidat to, aby vám hračku pustila do ruky. Když se to povede, kočku chvalte a bohatě odměňte. K triku postupně přidávejte i slovní povel „přines“ a pravidelně jej cvičte. Jedná se o komplikovanější povel, který může trvat déle, proto trénujte pravidelně.

Když kočka při hře kouše

Toto chování si mnohé kočky neuvědomují, je pro ně při hře přirozené, hlavně v mladém věku. Pokud kočku od něj neodnaučíte, v dospělosti může být velmi nepříjemné a bolestivé. Tento zlozvyk někteří majitelé koček vytvoří sami nevědomky, pokud při hraní se používají ruce, nikoli hračky. Ruce vám kočka nemá chytat a kousat – ruce jsou k hlazení, a to musíte kočku naučit. Při hře si proto vždy vezměte hračku a pozornost kočky směřujte na ni. Když vás poškrábe, přesměrujte toto chování na hračku (ta je pro vás v tomto momentě jakýmsi štítem). Pokud vás při hře kousne, ruku (nebo jinou část těla) neodtahujte, tehdy se zakousne ještě lépe, ale strčte ji směrem do úst kočky. To ji překvapí a s kousáním přestane. Její kousání (i škrábání) přesměrujte pokaždé na hračku, čímž jí dáváte signál, že toto se smí, ale ruce se nekoušou, jinak hra končí. Pokud kočka nadále kouše, ruku schovejte za záda nebo se postavte.

Kočka při hře kouše

Když kočka skáče na stůl

Skákání na jídelní stůl nebo kuchyňskou linku je v mnoha domácnostech nežádoucí chování. Mnoho koček ani netuší, že se takto nesmí chovat, protože majitel dané chování nekoriguje. V první řadě je třeba identifikovat, proč na stůl či linku skáče. Pokud se snaží dostat k umyvadlu, možná má jen ráda tekoucí vodu a tehdy jí poskytněte pro vás akceptovatelnou alternativu, např. umyvadlo v koupelně nebo fontánku s vodou. Na stůl ji může lákat i jídlo, které na něm necháte, proto zbytky vždy odkliďte. Velmi častou příčinou skákání je však to, že kočky milují vyvýšené povrchy, ale v domácnosti jim majitel žádné nepřipravil. Popřemýšlejte proto nad nainstalováním různých poliček, prolézaček, vysokých škrábadel a odpočívadel, kam bude mít kočka dovolen přístup.

Když kočce poskytnete alternativu, je na čase ukázat jí, kam smí a kam ne. Na nová odpočívadla a škrábadla ji naveďte pamlsky a při jejich používání ji zpočátku odměňujte a chvalte. Naopak, od skákání na stůl ji můžete odradit různými finty. Použít můžete oboustrannou lepicí pásku, kterou na povrch stolu umístíte. Kočky nesnášejí lepivý povrch, takže na místě dlouho nevydrží. Dobře funguje i alobal nebo pečící plech, který kočku zase odradí zvukem, který udělá při vyskočení na něj.

Kočka skáče na stůl

Když kočka škrábe nábytek

Škrábání je pro kočky přirozené – značkují si jím teritorium a také brousí drápky. Je proto nezbytné poskytnout jim místo, kde mohou škrábat, aby si nevybrali váš nábytek. Měli byste mít v domácnosti dostatek škrábadel, a to i v obýváku, jako alternativu vašemu gauči. Ujistěte se, že vyberete dobrá škrábadla, dostatečně velká pro vaši kočku, aby se mohla při škrábání celá natáhnout. V místnosti s novými škrábadly si s kočkou hrajte a při jejich použití ji vždy pochvalte a odměňte. Pokud začne škrábat nábytek, nekřičte na ni a netrestejte ji, ale přesuňte ke škrábadlu.

Od nábytku ji můžete odradit i dalšími triky, jako použitím oboustranné lepicí pásky. V prodejnách se zvířecími potřebami najdete různé spreje proti škrábání. Fungují tak, že obsahují pachy a aroma, které jsou kočkám nepříjemné, takže dané místo pro ně není atraktivní. Sáhnout můžete po vlastnoručně připravené alternativě – smíchejte vodu s octem nebo ve vodě nechte vyluhovat bylinky, např. mátu, a roztok nasprejujete na potřebné místo.

Nejčastější otázky – FAQ

Trénink koček vyžaduje pravidelnost, důslednost a spoustu trpělivosti. Při výcviku se každý majitel kočky setká s různými problémy, jelikož v praxi nejde vždy všechno tak, jak bychom chtěli. Pokud vám k tématu napadají další otázky, chcete se podělit o zajímavé podněty nebo se zeptat na problém, se kterým jste se při výcviku setkali, potěší nás váš příspěvek v diskusi pod článkem.

I když mladší kočky se učí snáze a rychleji, vycvičit se dá i starší kočka. Vždy je prostor naučit ji základní poslušnosti a podle toho, jak jí jde učení, můžete zkusit trénovat další povely.

Klikr je dobře známá pomůcka na cvičení zvířat, především psů. Klepnutím označíte pozitivní chování, kterého chcete dosáhnout, takže zvíře ví, kdy udělalo něco správného. Klikr funguje stejně dobře i při tréninku koček, takže se můžete rozhodnout pro tuto pomůcku, i když pro samotný výcvik není nezbytná.

Velmi jednoduše se učí povel „sedni“, jelikož kočku lze snadno navést do pozice pamlskem. Jedná se o jeden z nejjednodušších povelů, takže jím směle můžete začít.

Mezi nejsnazší povely pro kočky patří sedni, lehni, zůstaň, aport a pojď sem.

Při výcviku by se nemělo používat trestání. Kočka si nedokáže spojit své chování s následným trestem (křikem, postříkáním vodou), takže trest bývá spíše kontraproduktivní a kočka si spojí negativní pocity spíše s vámi. Proto je vždy lepší nabídnout jim alternativu k chování, které si nepřejete.


Ďalšie články z kategórie Kočky

Vaše hodnocení:
(92.4%)