Sterilizace (kastrace) kočky

Sterilizace kočky a kastrace kocoura. Kdy kastrovat, jaká je cena a péče po sterilizaci

Pokud patříte k novým majitelům koťata, jedním z rozhodnutí, která musíte učinit, je, zda ho nechat vykastrovat nebo ne. Hlavním účelem kastrace je předejít nechtěným vrhům a tím i nekontrolovanému množení koček. Samotný zákrok s sebou přináší určité výhody, stejně jako nevýhody. Kromě nich se v tomto článku dozvíte i to, jak změní sterilizace vaši kočku, kdy je na ni vhodný čas a co zahrnuje péči po zákroku.

Publikované: 14.11.2023
Aktualizované: 14.11.2023
Obsah článku:

Kastrace a sterilizace pojmenovávají chirurgické zákroky, při kterých dochází k potlačení nebo znemožnění reprodukční funkce kočky nebo kocoura, proto se často zaměňují. Termín kastrace se nejčastěji používá ve spojení s kocoury a značí chirurgické odstranění varlat. Takový zákrok je nezvratný a vede k trvalé neplodnosti.

Termín sterilizace se používá především u koček a značí chirurgické odstranění vaječníků a dělohy. Tento zákrok je trvalý a nezvratný. U koček je možné i podvázání vaječníků, aniž by došlo k odstranění pohlavních orgánů. Taková sterilizace nepotlačuje hormonální funkce, kočka nadále přežívá říji, avšak těhotenství není možné. U koček se spíše provádí úplné odstranění vaječníků a dělohy. Pokud si to, co se týká používání termínů, shrneme, veterináři nejčastěji hovoří o sterilizaci koček a kastraci kocourů. Rozhodně však neuděláte žádnou hroznou chybu, pokud si i výrazy spletete.

Kastrovaný kocour

Co je chemická kastrace kočky?

Kromě chirurgické sterilizace se můžete setkat také s pojmem chemická sterilizace. Jedná se o podávání antikoncepčního léku v podobě pilulek. Podobně jako u lidí, během podávání těchto léků se zvíře stává dočasně neplodné a je velmi nízká pravděpodobnost oplodnění. Na rozdíl od chirurgické kastrace však není neplodnost trvalá, ale stačí jen přestat podávat lék. Tento druh léčby je nákladný a méně vhodný než dlouhodobé řešení.

Sterilizace kočky vs kastrace kocoura

Pokud jste majitelem kočky a neplánujete žádné vrhy koťat, je třeba kočku sterilizovat. Zákrok probíhá pod celkovou anestezií a dochází k chirurgickému odstranění vaječníků a dělohy. Jedná se tedy o invazivní zákrok, před kterým vás veterinář požádá, abyste kočku přibližně 12 hodin nekrmili. Veterinář jí rovněž vyholí srst na břiše, aby se k orgánům dostal přes břišní dutinu. Po zákroku si veterinář většinou kočku nechá několik hodin na pozorování, ale ještě ve stejný den se vrátí domů. Pokud má kočka stehy, které je třeba odstranit, tak se k veterináři je třeba vrátit za 7–10 dní.

Kastrace kocoura je, na rozdíl od kočky, mnohem méně invazivní zákrok, protože se při něm odstraňují varlata. Zákrok probíhá také v celkové anestezii, ale dochází jen k malému zářezu do šourku, odkud se varlata vyberou. Jelikož bude kocour v anestezii, také se mu nesmí podávat krmivo 12 hodin před operací. Kocour se může vrátit domů týž den, přičemž zotavení bývá rychlejší a jednodušší a často nepotřebuje ani stehy.

Sterilizace ovlivňuje zdraví kočky i její chování

  • Předejdete nechtěnému těhotenství – Přemnožení koček, které často končí na ulici, kde se toulají, je vážný problém. Pokud si tedy neplánujete koťata nechat a ani neznáte nikoho, kdo by měl o ně zájem, je lepší volbou sterilizace. Samotná těhotenství je pro kočku obrovská zátěž a neměla bys jí procházet jen pro nezodpovědná rozhodnutí.
  • Zabráníte značkování teritoria – Dospělý kocour zvykne močí značkovat teritorium, což je nežádoucí, pokud jej máte v domě. U koček je značkování méně pravděpodobné, ale může se vyskytnout také. Kastrací tomuto chování předejdete, ale je třeba podotknout, že kastraci je třeba podstoupit mezi 6. a 12. měsícem, tedy ještě předtím, než s chováním kocour začne, jinak mu už nezabráníte.
  • Předejdete říji – Nesterilizované kočky jsou v říji od dosažení sexuální dospělosti každé 2 až 3 týdny, přičemž cyklus trvá 3 až 5 dní. Během tohoto cyklu je kočka připravena na těhotenství a mění se i její chování. Je vokálnější a také svým pachem přiláká potenciální partnery na páření, kteří se kolem ní budou motat hojně. Sterilizované kočky už říji nezažívají.
  • Po sterilizaci bývají kočky zdravější – Sterilizací a kastrací lze předcházet i více zdravotním problémům. Jde především o rakovinu varlat, cysty na vaječnících a nádorová onemocnění reprodukčních orgánů, ale také problémy s prostatou. Rovněž se to týká pohlavně přenosných chorob.
  • Nekastrované kocoury se více toulají – Mají vyšší tendenci vzdálit se od domu na delší časové období a větší vzdálenosti, především hledají-li kočku v říji. Pokud se kocour často a daleko toulá, hrozí různá rizika od sražení autem a jiných úrazů až po různá onemocnění a parazity.
  • Sterilizované kočky jsou méně agresivní – Týká se to koček i kocourů. Po odstranění reprodukčních orgánů bývají klidnější, tišší, méně vyhledávají konflikty a jsou méně agresivní vůči lidem nebo jiným kočkám.

Sterilizace kočky - výhody

Negativní důsledky kastrace

Kastrace a sterilizace mají samozřejmě i své negativní důsledky, které je třeba při rozhodování vzít v úvahu.

  • Kastrace je nezvratná – Pokud se pro kastraci rozhodnete, jedná se o trvalý a nezvratný stav, takže v budoucnu už nebudete moci změnit své rozhodnutí o tom, zda si přejete vrh.
  • Po sterilizaci je třeba hlídat hmotnost kočky – Sterilizované kočky mají větší tendenci se přejídat a mlsat, zároveň jsou o něco línější. Třeba proto hlídat jejich hmotnost a předcházet obezitě.
  • Zotavování po zákroku – Samotný zákrok zahrnuje celkovou anestezii, která vždy představuje určité riziko. A po zákroku následuje několik dní zotavování, kdy je kočka pomalejší a potřebuje více odpočinku. U kocourů je to rychlejší proces.

Vhodný věk, kdy sterilizovat (kastrovat) kočku

Někdo vám řekne, že lze sterilizovat už 3měsíční kotě nebo že je v pořádku kastrovat i staršího kocoura. Obecně se doporučuje věk mezi 6.–12. měsícem. Kotě by mělo dosáhnout alespoň 6 měsíců proto, že se stále vyvíjí, a to včetně rozmnožovacích orgánů, ale i proto, aby dosáhlo určité hmotnosti, protože zákrok bude probíhat v celkové anestezii. U větších plemen jako Ragdoll nebo Mainská mývalí kočka tak může veterinář schválit zákrok i dříve.

Na tom, aby došlo ke kastraci do roka, záleží především u kocourů, čímž se předchází začátku značkování. Když kocour už začne značkovat, kastrací se to nezmění. Sterilizace později než po 1. roce života kočky nebo kocoura je jiná i v tom, že již nedochází k velmi výrazným změnám chování, jakými je klidnější povaha.

Je možná sterilizace kočky během říje?

V případě pozdější sterilizace koček vyvstává i otázka, zda lze provést zákrok během říje. Když je kočka v říji, často je vokální a snadno se zatoulá z domu, což může být náročné. Pokud však můžete, snažte se těch pár dní vydržet a zákrok naplánovat až po. Pokud je kočka v říji, reprodukční orgány a okolní tkáně jsou prokrveny více než obvykle, což zákrok neusnadňuje a mohlo by dojít ke komplikacím.

Je možná sterilizace kočky po porodu?

V první řadě je třeba říci, že se sterilizací nemusíte čekat až poté, co bude mít kočka první vrh. Těhotenství kočce nepřináší žádné výhody a neexistují ani žádné studie o tom, že by kočky, které prošly těhotenstvím, byly zdravější. Pokud jde o sterilizaci po porodu, není možná okamžitě. Porod nejenže představuje pro kočku fyzickou zátěž, ale důležitější je, že po něm potřebuje kočka tvořit mateřské mléko, kterým koťata nakrmí. Odstraněním reprodukčních orgánů by mohlo dojít k zastavení tvorbě mléka, a proto se doporučuje se sterilizací počkat alespoň 8 týdnů po porodu.

Sterilizace kočky po porodu

Kolik stojí sterilizace koček a kastrace kocourů

Ceny sterilizace se různí. Záleží na různých faktorech, jako je hmotnost zvířete, typ použité narkózy, předoperační vyšetření, pooperační péče, ale také délka provádění zákroku. Rozhoduje především i pohlaví – cena sterilizace kočky je vždy vyšší, jelikož jde o složitější zákrok. Cena sterilizace kočky se pohybuje v průměru od 800 do 1 600 Kč, v případě kastrace kocourů od 500 do 1 000 Kč. To, kolik stojí kastrace či sterilizace, záleží také na vaší veterinární klinice, protože jiné ceny jsou ve městech, jiné v regionech, takže v některých případech mohou být ceny ještě vyšší.

Zkušenosti se sterilizací koček

Zkušenosti majitelů koček se sterilizací bývají pozitivní. I po probádání několika diskusních fór musíme konstatovat, že otázkou nebývá ani tak zda, ale kdy kočku sterilizovat. Liší se názory na to, zda počkat do 6. měsíce, nebo sterilizovat již v 5. Individuální zkušenosti se sterilizací se mohou lišit, ale jelikož se jedná o poměrně rutinní zákrok, majitelé koček obvykle hovoří o bezproblémovém průběhu a rychlém zotavení.

Chovatelka koček Stanka má zkušenosti s kastrací dvou kocourů. Jak uvedla, „průběh byl vždy stejný – večer před zákrokem už nesměli přijímat potravu, ráno jsme je přivezli na kliniku a odpoledne si po nich přišli. Oba kocoury byli v pořádku, v podstatě okamžitě se vrátili ke svým běžným aktivitám a nechyběl jim ani apetit. Žádné problémy se nevyskytly ani s odstupem času a naštěstí ani po několika měsících se neobjevila žravost a nabírání hmotnosti, což je mnohdy popisováno jako důsledek kastrace. A i když šlo v obou případech o kocoury chované v domě, ani po dosažení 1. roku života se neobjevilo značkování.“

Péče o kočku po sterilizaci

Kočky se po zákroku zvyknou zotavit překvapivě rychle. První den bývají více ospalé a pomalejší, ale druhý den jsou často zpět ve formě. Proces zotavování bývá rychlejší u kocourů, jelikož kočky mívají větší ránu, které trvá déle, než se zahojí. Několik dní po zákroku je třeba dbát na to, aby byla vaše kočka v klidu a zbytečně se moc nenamáhala. Je třeba sledovat její chování.

Zatímco první den je zcela normální, že kočka bude pomalejší, všímejte si, zda přijímá potravu a pije. Pokud bude i druhý den apatická, smutná, neobvykle tichá nebo bez apetitu, kontaktujte svého veterináře. Pokud od veterináře dostanete límec, je třeba dbát na to, aby jej kočka nosila (kocourům se často nedává). Zabrání lízání rány a poškození stehů. Pokud si všimnete poškození stehů nebo nějaké změny na ráně, také vyhledejte veterináře.

Častou otázkou bývá, jestli může kočka po sterilizaci jíst normálně. Vždy se řiďte doporučeními svého veterináře. Může se stát, že vám pár dní po zákroku doporučuje lehkou stravu nenáročnou na trávení. granule pro kočky s citlivým trávením, které jsou dostupné v každé prodejně s krmivem pro zvířata. Trávení totiž může být po anestezii poněkud citlivější.

Péče o kočku po sterilizaci

Jak změní kastrace kočku

Kromě zjevných změn dochází také ke změně chování nebo povahy, avšak jen do určité míry, přičemž tyto změny se v některých případech mohou projevit, v jiných vůbec. S odstraněním reprodukčních orgánů kočka ztratí orgány zodpovědné za tvorbu hormonů, proto je přirozené, že se to odrazí na změnách v chování a metabolismu.

S metabolismem souvisí již zmíněné nabírání na hmotnosti. Kočky budou náchylnější k přejídání se a často budou i klidnější a línější. Pro metabolické změny se mění i jejich potřeby příjmu potravy, které se sníží asi o 30 %. Jelikož potřeba energetického příjmu se sníží a chuť k jídlu zvýší, tento stav musíte korigovat vy, jako majitel, a dbát na zdravou a přiměřenou stravu. Pokud kočku krmíte granulemi, jsou dostupné typy granulí pro kastrované kočky, které jsou vyrobeny speciálně s ohledem na změny apetitu po kastraci.

Hormonální změny se často projeví i v tom, že kastrované kočky bývají klidnější, často se rády hladí a mazlí. S klidnější povahou však přichází snížená fyzická aktivita, takže je opět na vás, abyste toto chování korigovali a dbali na to, aby se kočka hýbala, a to za pomoci obyčejných hraček, které může honit a chytat. Hormonální změny kocourů zase často vedou ke snížené agresivitě a reaktivitě. Pokud však máte problém s agresí, kastraci byste neměli vnímat jako jednoduché řešení, ale snažit se najít skutečnou příčinu – často se může jednat o zdravotní problém.

Nejčastější otázky – FAQ

Ať už jste se pro sterilizaci rozhodli nebo nad ní jen uvažujete, určitě máte ohledně tohoto tématu řadu otázek. Máte otázky nebo vlastní zkušenosti s kastrováním kočky? Budeme rádi, pokud se zapojíte do diskuse a přispějete svým názorem.

U kočičky je procedura bezpečná také od 3 měsíců, nejvhodnější je ve věku 6–7 měsíců.

Vzhledem k tomu, že po kastraci se chuť kočky zvýší, avšak její výdej energie se sníží, je třeba nad změnou stravy uvažovat. Nejvhodnější volbou je speciální strava určená pro kastrovaná koťata, resp. dospělé kočky (podle toho, kdy/odkdy je kočka kastrovaná).

Zotavení po kastraci (sterilizaci) je obvykle velmi rychlé, trvá cca pár hodin, než se kočka opět postaví na nohy. U některých jedinců se může vyskytnout po operaci útlum a ospalost, ale do normálního stavu se vrátí během pár dní. Úplné zotavení spolu se zhojením kůže může trvat do 10 dnů.


Ďalšie články z kategórie Kočky

Vaše hodnocení:
(87.4%)