Jak vidí pes

Jak vidí psi v noci? Vidí pes barevně nebo černobíle?

Úvahy, dilemata a otázky o tom, jak vidí psi, jsou dnes tak trochu zlidovělé. U lidí, ale i samotných majitelů psů se zafixovaly různé a často nesprávné předpoklady, že pes vidí černobíle nebo že vidí jen pohybující se předměty. Rovněž se v praxi zaužívalo tvrzení, že psí zrak je dokonale ostrý. A jaká je vlastně realita? Jak vidí pes člověka? Jak vidí psi ve tmě? Mají psi ostřejší zrak než lidé? V následujícím článku potvrdíme či vyvrátíme některé mýty a také poukážeme na faktická zjištění týkající se zraku psů.

Publikované: 13.11.2023
Aktualizované: 13.11.2023
Obsah článku:

Psí oči fungují jinak než ty lidské, a to navzdory tomu, že struktura oka je téměř identická. Hlavní rozdíl je v přítomnosti čípků a tyčinek, tedy zrakových receptorů v oku člověka a psa. Přestože naše oči vypadají stejně, vnitřek oka má rozdílnou „výbavu“. Barevné spektrum, které vnímají psí oči je jiné než to, které vnímají naše lidské. To, jak vidí psi barvy nebo jak vnímají nás lidi, pochopíte lépe díky následujícím odstavcům.

Psí oči a jejich struktura

K tomu, abyste co nejlépe pochopili, jak vidí pes ve srovnání s člověkem, není nutné popisovat celou anatomii jeho oka. V zásadě lze říci, že psí oko je lidskému velmi podobné. Tak jako lidské oko i psí oči obsahují rohovku, duhovku a čočku. Ty jsou vstupní branou pro světlo, které dopadá později na sítnici. Sítnice je „promítačkou“ a umožňuje nám za pomoci spojení se zrakovým nervem vidět reálný obraz.

V oku se nacházejí buňky, které mají na svědomí funkci vnímání světla a barev. Takovými buňkami jsou i tyčinky a čípky. Tyčinky jsou ty buňky, které zaznamenávají množství světla a čípky jsou ty, které vnímají spektrum barev. Počet těchto buněk (zrakových receptorů) je u lidí a psů rozdílný, což je zásadní pro pochopení zrakového vnímání barev u psů.

Dalším podstatným rozdílem je, že u psů se před zrakovým nervem nachází tzv. membrána Tapetum lucidum. Díky této membráně je zrak psa citlivější na dopadající světlo. Právě Tapetum lucidum má na svědomí, že psi, ale ještě lépe kočky či jiná noční zvířata, vidí lépe v šeru a temnu.

Struktura psího oka

Princip, jak vidí pes barvy během dne

Barevné spektrum, které vnímají psi, je na rozdíl od lidského oka jiné. Rozdíl ve vidění světa mají na svědomí zmíněné zrakové receptory – čípky a tyčinky. Psí oko má dva druhy čípků, které vnímají barvy. Jedná se tedy o dichromatické vidění – pes dokáže dobře vnímat modrou a žlutou barvu. Rovněž slabé odstíny zelené, fialové a šedé barvy. Na rozdíl od člověka, který má tři čípky (trichromatické vidění) – červený, zelený, modrý. Spektrum barev je tak mnohem pestřejší.

Již z výše uvedených informací si tedy dokážete odpovědět na otázku, zda je pes barvoslepý. Ve skutečnosti vlastně ano, přirovnání k lidské barvosleposti je nejpřesnější. To však ani náhodou neznamená, že pes vidí černobíle. Tato úvaha je nesprávná a jde jen o mýtus.

Pokud tedy budete zvažovat koupi hračky pro psa, zkuste sáhnout po žluté, modré či fialové barvě. Například při aportování pes žlutý míček v trávě najde lehce i za pomoci zraku, ale k hledání červeného míčku v trávě bude spíše využívat jiné smysly – čich a sluch. Červenou a zelenou barvu ve svém barevném spektru nemá a barvy mu budou splývat.

Barevné spektrum psa a člověka

Ostrost zraku u psů

Pes má k překvapení mnoha pejskařů méně ostrý zrak než člověk. Jedná se o fakt, který lze jednoduše prokázat. Vědeckými testy se zjistilo, že při statickém pozorování pes nedokáže vidět předmět tak dokonale ostře jako člověk. Člověk dokáže velmi efektivně zaostřit na vzdálenost přibližně 20 až 25 metrů, u psa je tato vzdálenost jen kolem 6 až 10 metrů. Na druhé straně příroda to u psího plemene zařídila jinak a přirozený lovecký instinkt dává psům obrovskou výhodu.

Přestože statické předměty v blízkosti nedokáže pes vidět tak ostře a vidí je spíše rozmazaně, díky ostatním smyslům jsou psí oči extrémně citlivé na dynamický pohyb. Pes dokáže pohybující se objekty zpozorovat na 10 až 20krát násobně větší vzdálenost než člověk. Předměty nevidí ostře, ale dokáže jejich pohyb zaznamenat. Díky sluchu a čichu umí navíc objekt velmi přesně lokalizovat. I proto jsou psi v armádě, policii nebo i v myslivosti perfektními partnery.

Jak vidí pes během dne

Jak vidí psi ve tmě?

Zrakové receptory, tyčinky, jsou ty, které odpovídají za to, kolik světla dopadá na sítnici. Psí oko obsahuje více tyčinek než lidské. Tyčinky fungují podobně jako křišťál, který odráží světelné paprsky. Díky tomu psi v šeru vidí 3–5krát lépe než člověk. Větší množství tyčinek ve spolupráci s membránou Tapetum lucidum přenáší světlo na sítnici ve větší frekvenci.

Zmíněná membrána je vlastně důvodem, proč pokud na psa zasvítíte baterkou ve tmě, svítí jeho oči. Světlo se odráží od membrány a díky tomu je vidění psa v horších světelných podmínkách lepší. Lidské oko tuto membránu nemá. Co když se ocitnou psi v naprosté tmě? Překvapivě, nevidí zásadně lépe než člověk. Výhodu jim dává jen lepší čich a sluch, díky kterým se dokážou lépe orientovat.

Jak vidí pes ve tmě?

Periferní vidění psa

Pes v tomto směru nad člověkem výrazně vítězí. Prostorové vidění je u psa zásadně větší než u člověka. Lidské oči mají zorný úhel do 190°. Pes dokáže vidět periferně v zorném úhlu až 250° (v závislosti na plemeni a jeho tvaru hlavy). Za tento jev vděčí většina psů anatomii své lebky. Oči jsou u pejsků dále od sebe a tím pádem je prostorové vidění lepší.

Nevýhodou tvaru lebky však je horší centrální vidění. Pes, který se dívá před sebe má centrální úhel kolem 60° , u člověka je to až 140°. Jednoduše si to představte tak, že centrální vidění představuje prostor, který vidíte oběma očima, pokud se díváte přímo na předmět před sebou.

Nejčastější onemocnění očí u psů

Důležité je, aby byly oči pejska zdravé a zrak nebyl poškozen. Ne každý pes má to štěstí a u některých plemen se vyskytují defekty zraku víc než u jiných. Dříve či později a především s vyšším věkem se u psů mohou objevit problémy se zrakem, které jsou následkem často se vyskytujících onemocnění nebo jiného poškození zraku.

  • Šedý zákal oka – čočky (katarakta),
  • zelený zákal oka – poškození zrakového nervu (glaukom),
  • hnisavý zánět oka (infekce),
  • luxace čočky (uvolnění čočky),
  • fyzické poškození zrakového orgánu.

Nejčastější otázky – FAQ

Rádi byste se ještě zeptali na informace týkající se psího zraku? Chybí vám v článku nějaká podstatná informace? Máte vlastní zkušenosti s vnímáním barev u vašeho psa? Neváhejte se o své zkušenosti podělit s námi a ostatními čtenáři. Budeme rádi, pokud se zapojíte do diskuse.

Barevné spektrum psů je chudší. Přesto nevidí jen černobíle, jak si mnoho lidí myslí. Díky přítomnosti dvou čípků (dichromatické vidění) vnímají dobře modrou a žlutou barvu, také odstíny fialové, zelené nebo šedé. Lidské oko má barevné spektrum bohatší díky třem čípkům (trichromatické vidění) – červený, modrý, zelený. Množství barev a jejich odstínů je tak větší. Člověk má zrak ostřejší na statické objekty a dokáže zaostřit na větší vzdálenost. Naopak pes na statické předměty očima nedokáže tak dobře zaostřit. Pohyb objektů však dokáže zachytit na 10 až 20krát větší vzdálenost než člověk. Horší ostrost však pes doplňuje dalšími smysly, jako čich a sluch.

Mnohem lépe ne. Pes má v šeru výhodu oproti člověku díky většímu množství tyčinek a membráně Tapetum lucidum. Psí oči dokáží absorbovat více světla a vyslat přes zrakový nerv více signálů. Člověk má méně tyčinek a nemá ani membránu. V naprosté tmě psovi pomáhá čich a sluch, ale zrak není výrazně lepší. Evolučně jsou na tom lépe vlci, ze kterých psí plemena pocházejí. Nejlépe jsou na tom kočky, které ve tmě dokážou vidět velmi dobře.

Když se pes dívá na televizor, využívá své dvoubarevné vidění. Vidí tedy modrou a žlutou barvu i odstíny zelené a fialové. Psí oči jsou však velmi citlivé na pohyb a zobrazovací schopnosti spolu s vysokou frekvenci obrazu u moderních televizorů dokážou psy zaujmout. Proto si pes sedá často blíže k obrazovce, aby dokázal dynamické scény a blikání sledovat co nejintenzivněji. V neposlední řadě psa televizor zaujme i zvukovými projevy. Některé psy sledování televize vysloveně baví, jiné psy zase ztrácejí pozornost po pár vteřinách.

Člověka, stejně jako všechno, vidí v dichromatickém barevném spektru. Záleží tedy na tom, co má osoba oblečené. Díky zrakovým receptorům pes nejlépe vidí modrou a žlutou barvu, případně odstíny zelené, šedé a fialové. V zásadě lze vidění psa přirovnat k lidské barvosleposti. Člověka tedy zrakem vnímá také podle spektra barev, které dokáže dešifrovat.

Jak uvádíme v textu výše, zrakové schopnosti psa se dají přirovnat k lidské barvosleposti. Pes však ani náhodou nevidí jen v odstínech černé a bílé, barevné spektrum je oproti lidskému zraku chudší, ale velmi dobře pes vnímá žlutou a modrou barvu. Také odstíny zelené, fialové a šedé. Pes tedy vidí částečně barevně.


Ďalšie články z kategórie Psi

Vaše hodnocení:
(90.4%)