Puberta u psa

Puberta u psa: kdy začíná a jak dlouho trvá? Období vzdoru a dospívání psa

Mezi zkušenými kynology se zvykne říkat, „během psí puberty začínají i abstinenti pít“. Tato část života je náročná pro psa i majitele. Zároveň jde o velmi důležité období, které slouží ke stanovení hranic mezi vámi a vaším chlupáčem. Pes je navíc stále ve vývoji, tělesném, psychickém i pohlavním, proto je důležité dbát na správnou výživu.

Publikované: 22.11.2023
Aktualizované: 22.11.2023
Obsah článku:

Napravit to, co se pokazí během puberty, není jednoduché. Období vzdoru u psa je tedy třeba podchytit včas a správně. Je důležité myslet na každý detail, přehodnotit váš přístup a výchovné kroky. Jednotlivé fáze dospívání psa jsou důležité i z hlediska jeho začlenění do smečky a plemenitby, tedy chovu. V našem článku o psí pubertě se podíváme na všechny důležité aspekty, které by měl ovládat každý majitel.

Kdy začíná puberta u psa a jak dlouho trvá

To, kdy začíná puberta u psa, závisí na plemenné příslušnosti, genetice a individuálním vývoji konkrétního jedince. V zásadě jde o období mezi 6. až 9. měsícem života. Psi menších plemen přicházejí do puberty dříve. Naopak puberta u velkých, obřích a primitivních plemen nastupuje později, někdy až mezi 12. a 18. měsícem. Totéž platí pro plemena s podílem vlčí krve (Československý vlčák, Saarloosův vlčák atd.).

INFO: Puberta u vlků začíná až kolem 2. roku života. Za skutečností, že psi pohlavně dospívají mnohem dříve, stojí naše činnost, tedy jejich cílené šlechtění.

Majitele zajímá zejména to, jak dlouho trvá puberta u psa (pokud se chystáte na „vaši“ první pubertu, v průběhu našeho článku pochopíte proč). Ani na tuto otázku nelze odpovědět přesně. Je to opět individuální. Někteří jedinci se takříkajíc uklidní po pololetí od jejího nástupu, u jiných může období vzdoru přetrvávat až do 2–2,5 roku.

Kdy začíná puberta u psa?

Jak se projevuje puberta u psa

I přesto, že není možné určit přesný věk, kdy začíná puberta u psa, ujišťujeme vás, že tento moment nepřehlédnete. Puberta je u obou pohlaví spojena s výraznými hormonálními změnami. V případě fen začíná nástupem první říje, proto její začátek identifikujete o něco přesněji. U fen můžete pozorovat nervozitu, neklid, výjimečně nechutenství. Některé budou nadměrně přítulné, jiné se zase od vás mohou „odtahovat“. Dobrou zprávou je, že změna v jejich chování směrem k majiteli je méně výrazná.

Psi, samci, vás na začátek puberty upozorní typickým značkováním. Mnozí majitelé si mylně myslí, že když pes začne „zvedat nohu“, tak se to konečně naučil. Není to pravda. Zvedání nohy při močení znamená, že si pes značkuje své teritorium. Na procházkách si můžete všimnout, že vašeho mazlíčka přestáváte zajímat vy i okolí. Stále častěji ho uvidíte s nosem přilepeným k zemi a pověstnou zdviženou nohou na každém 2. metru.

Během puberty se u psů pod vlivem hormonů mění jejich pach (u obou pohlaví). V důsledku toho se k nim jiné psy začnou chovat jinak. V překladu, už je nevnímají jako štěňata, ale jako dospělé jedince. To znamená, že si s nimi mohou chtít „vydebatovat“ postavení ve smečce.

Jak přežít období vzdoru u psa

Právě se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. Psí puberta není jen o hormonálních změnách a říji, ale také o výrazných změnách v chování, které jsou patrnější u samců. Psi zkoušejí, co si mohou a nemohou dovolit vůči jiným zvířatům, ale i lidem včetně majitele a začínají projevovat dominanci.

V začátcích puberty pes vaše hranice testuje jen mírně. Do té doby dokonale poslušné štěně najednou nepřiběhne ani na 5. přivolání, vezme si jídlo ze stolu, ukradne vám polštář, který od něj nezískáte zpět, ani když se rozkrájíte. Pokud toto chování nezatrhnete hned v začátcích, čekají vás krušné časy. V horším případě doživotní, často vážné, výchovné problémy.

TIP: Pokud nemáte zkušenosti s výchovou a výcvikem, určitě si najděte zkušeného trenéra, který vám poradí. Dnes najdete i spoustu online kurzů či psích psychologů, se kterými si umíte domluvit individuální telefonickou nebo online konzultaci.

Proto je enormně důležité, abyste toto chování zatrhli včas, ale správným způsobem. Období vzdoru u psa nelze zakázat. V žádném případě se nepokoušejte vašeho chlupáče vychovávat hrubou silou či křikem. Nepomůže to, „situaci“ jen zhoršíte. Pes vás musí vnímat jako autoritu, no a toto postavení si u něj vybudujete jen tak, že se budete chovat jako alfa samec (doslova).

Ve zkratce to znamená, že si musíte zanechat chladnou hlavu i v těch nejvypjatějších situacích. Musíte být důslední, klidní, trvat na vašich příkazech a v žádném případě psovi neustoupit. Je důležité, abyste nebyli nervózní či rozčilení, což nebude jednoduché. Pes z vás tyto pocity vycítí, a to se projeví ještě divočejším chováním.

Značkování psa

Reprodukční chování – jak toto chování zvládnout a jak souvisí s dospíváním

Jak bylo zmíněno, u samic se puberta začíná nástupem říje. Samci nemají říji v pravém slova smyslu, při dospívání se i u nich projevuje tzv. reprodukční chování. Kromě projevů dominance k jiným samcům či majiteli a značkování jde o tzv. honcování. V praxi pes „nakrývá“ to, co má po tlapě – postel, jiné zvíře, nohu majitele či návštěvy, plyšové hračky atp.

Takové chování psa je naprosto přirozené. Souvisí s hormony, proto není snadné toto chování zakázat. Určitě jej však nepovolujte. Na místě je rázný slovní zákaz a důslednost. Jediným řešením, jak ho eliminovat, je kastrace ve vhodném věku, kterou vám u psů bez průkazu původu jednoznačně doporučujeme.

Nakrývání jiných psů (samců) psem (samcem) může mít několik důvodů. Kromě toho, že s vaším mazlíčkem lomcují hormony, jde o projev dominance, který využívají dokonce i některé feny. Pro laika není jednoduché rozlišit, zda pes pouze projevuje pubertální chování, nebo se snaží získat nadřazené postavení. V takových situacích byste proto měli postupovat opatrně a s rozvahou. Pokud se totiž zamícháte do začínajícího konfliktu 2 psů, celou situaci můžete zhoršit.

Dokdy je pes štěně: tělesná, pohlavní versus chovatelská dospělost

Tyto řádky jsou určeny zejména pro ty, kteří plánují založit vlastní registrovaný chov (zavážili si jedince s průkazem původu a přemýšlejí nad jeho začleněním do plemenitby/chovu). Avšak pozornost by jim měli věnovat všichni chovatelé. Na základě následujících informací totiž můžete vašemu psovi lépe porozumět.

Dospívání psa většinou trvá 6 až 12 měsíců, u některých plemen o něco déle. Pohlavní dospělosti psi dosahují po skončení puberty. V této době ještě nejsou dospělé tělesně ani psychicky, proto není vhodná doba na jejich první připuštění. Tělesný vývoj u malých plemen končí přibližně v 1 roce, u těch velkých kolem 2. roku života. Psa za tělesně dospělého považujeme tehdy, když se zastaví růst jeho kostry. O něco komplikovanější je to s vývojem psychickým. Ten, v podstatě, probíhá během celého života, ale nejvíce zkušeností pes získává právě během štěněčího věku a puberty.

Po skončení období vzdoru psy dosahují tzv. pohlavní dospělost. V tomto momentě vaječníky fen a varlata psů produkují plnohodnotné a zralé pohlavní buňky, tedy vajíčka a spermie. Tento čas stále ještě není vhodný pro první připuštění, což platí u obou pohlaví. Na tento „akt“ je třeba počkat do chvíle, než psi dosáhnou chovatelské dospělosti. Tehdy je ukončen jejich pohlavní, fyzický i psychický vývoj. Fenka má díky tomu všechny předpoklady pro úspěšné vynošení štěňátek.

To, kdy je možné zrealizovat první připuštění, určují jednotlivé chovatelské kluby. Nepsaným pravidlem je, že malá plemena lze do plemenitby zařadit dříve než ta větší. U některých platí speciální podmínky. Např. „menší“ pudly (toy, malý a střední pudl) mohou být připuštěny poprvé již v 15. měsíci života, ty velké až v 18. měsíci. U německých ovčáků zase platí, že feny dosahují chovatelské dospělosti v 18 měsících a psi až ve 2 letech. Speciální kategorií jsou některá obří plemena. Např. takovou německou dogu můžete do chovu zařadit až ve věku 20 měsíců.

Dokdy je pes štěně?

Psí puberta a výživa

Ve věku, kdy se váš pes dostane do puberty, je stále štěnětem ve vývoji. Roste mu kostra, vyvíjejí se další systémy, probíhá psychický i pohlavní vývoj. Proto je důležité, abyste věnovali pozornost jeho správné výživě.

Během prvních 12 měsíců života psi procházejí 3 kritickými fázemi:

  • období mléčné výživy – cca první 4 týdny po narození,
  • období odstavu – od 3 do 6 týdnů (přechod z mateřského mléka na tuhou stravu),
  • období po odstavu – od 2 do 12 měsíců.

V souvislosti se psí pubertou a výživou nás bude zajímat 3. zmiňovaná fáze, která trvá od 2 do 12 měsíců. V tomto období je hlavním cílem krmení vychovat zdravého dospělého jedince, tedy optimalizovat růst a minimalizovat riziko vzniku onemocnění pohybového aparátu či obezity. Strava má zásadní vliv na imunitu, rozvoj kostry a složení těla.

Důležitá je intenzita, tedy rychlost růstu, kterou je třeba udržet někde uprostřed. Poddimenzované dávky krmiva jsou stejně nevhodné jako ty předimenzované. Nemluvíme ani tak o množství jako o energetické hodnotě krmiva. Pozor, krmení s cílem dosáhnout maximálně rychlý růst zvyšuje riziko vzniku různých deformit kostry. V překladu, pes bude růst příliš rychle v poměru k vývoji kostry, která doslova neunese jeho hmotnost.

V zásadě platí, že psi malých a středních plemen, kteří budou mít v dospělosti max. 25 kg , by měly ve 4 měsících dosáhnout cca 50 % z hmotnosti dospělého jedince, velká plemena o hmotnosti nad 25 kg (v dospělosti) nejdříve v 5 měsících. Na intenzitu růstu musí dávat pozor zejména majitelé obřích plemen.

Nejčastější otázky – FAQ

V závěru našeho článku o dospívání, období vzdoru a pubertě psů se podíváme na několik zajímavostí a důležitých informací, které vám toto období, doufáme, alespoň o něco usnadní. Podíváme se na to, zda má plemenná příslušnost vliv na průběh puberty, kdy je vhodný čas ke kastraci a zda se jí něco změní.

Ano i ne. To, jak moc špatné a divoké bude období vzdoru, totiž do velké míry závisí na povaze daného jedince. No a ta, mimo jiné, závisí na genetice. Např. taková puberta staforda či jiného zástupce teriérů, které mají vyšší prach bolesti a jsou přirozeně temperamentnější, bude s největší pravděpodobností o něco „zajímavější“ než puberta labradora, pudla či novofundlandského psa.

V minulosti převládalo přesvědčení, že fena by měla mít před kastrací alespoň 1 říji. Dnes se už stále častěji kastruje před ní. Jelikož se jedná o velmi kontroverzní téma (mezi chovateli), poradíme vám jen to, abyste se o vhodné době zákroku poradili s veterinárním lékařem. Totéž platí i u psů. Např. necháte-li psa samce vykastrovat před dosažením pohlavní dospělosti, je možné, že jeho stavba těla nebude srovnatelná s nekastrovanými jedinci (mluvíme např. o osvalení).

Pokud nemáte psa s průkazem původu nebo neplánujete zakládat registrovaný chov, během puberty budete pravděpodobně nejednou zvažovat kastraci. Kastrace nepochybně psa uklidní, jelikož má přímou souvislost s hormony. Na druhé straně nečekejte zázraky. Obdobím vzdoru si projde každý pes, kastrovaný i nekastrovaný.


Ďalšie články z kategórie Péče

Vaše hodnocení:
(90.6%)