Příznaky umírání psa

Příznaky umírání psa. Jak se chová a jak dlouho umírá

Rozloučit se navždy se svým milovaným pejskem je velmi náročné. Když nadejde nezbytný čas, jde o bezpochyby nejtěžší období ve společné cestě psa a člověka. Problematika umírání psa by však měla být majiteli známa a není třeba ji tabuizovat. Ten, kdo si už přirozeným rozloučením se psem prošel, velmi dobře ví, že ačkoli je odchod pejska těžký, měl by být důstojný, bezbolestný a klidný. Víte, jaké jsou příznaky, když pes umírá? Jak se chová pes před smrtí a cítí pes smrt? Odpovíme na tyto i další dotazy týkající se příznaků při umírání psa.

Publikované: 14.11.2023
Aktualizované: 14.11.2023
Obsah článku:

Čtenáře prosíme o porozumění. Je důležité si uvědomit, že jde o velmi citlivé téma. Dále popisované chování pejska před smrtí nebo jednotlivé symptomy umírajícího psa se mohou případ od případu lišit. Každý pejsek může vykazovat odlišné znaky. Jedná se o množství faktorů, které doprovázejí proces odchodu čtyřnohého miláčka. Vybrané smrtelné příznaky proto nejsou univerzální pro umírání každého jedince. Jde jen o jednotlivé znaky, které mohou být během umírání psa přítomny. Smrt je realita, která se nevyhne ani takovým oddaně milujícím zvířatům jako jsou právě psi.

Jak vím, že pes umírá?

Než dospějeme k závěru, že náš pejsek je definitivně v poslední fázi svého života, je důležité vyloučit případné zdravotní komplikace, jejichž příznaky by se mohly shodovat s indikacemi umírání psa. Nechutenstvím, apatičností, malátností či zvracením se může projevovat celá řada nemocí. Také může být problémem zácpa nebo průjem u psa. V neposlední řadě pejska mohou trápit vnitřní parazity nebo infekční onemocnění. Častým důvodem nepohody u psa může být také konzumace nevhodných potravin. Faktem však zůstává, že chování a některé příznaky umírání psa jsou natolik typické, že si je nelze zaměnit.

Jak vím, že pes umírá?

Hlavní příznaky umírání psa

To, jak se chová pes před smrtí, je opravdu velmi individuální a přesně charakterizovat výskyt vybraných příznaků umírání u psa není reálné. Hovoříme-li o přirozené smrti pejska, obvykle jde o kombinaci různých příznaků, které jsou v tomto procesu přítomny. Při přirozeném umírání hraje roli věk, zdravotní stav pejska, přítomnost chronických onemocnění, ale také povaha psa. Pokud nastal čas, zpozorovat můžete některé z níže všeobecně známých smrtelných příznaků. Příznaky nikdy nenastupují v určitém sledu či pořadí a projevovat se mohou ve včasné nebo konečné fázi umírání pejska.

Pomalé a mělké dýchání

V okamžiku, kdy se pejsek dostává v procesu umírání ke konci, lze pozorovat pomalé, mělké a ztížené dýchání. Pes obvykle leží v klidu a nejeví zájem o pohyb. V této fázi dýchá obvykle jen nosem a činí zhruba jen 10 nádechů za minutu oproti standardním 20 až 30 nádechům za minutu. Postřehnout můžete i občasné mohutné nádechy a výdechy. Pejskovi se zpomaluje puls zhruba na 60 tepů za minutu.

Problémy s pohybovým aparátem

S vyšším věkem se pohyb jedince zpomaluje a na gauč, na který v minulosti skákal, se už dnes ani nedostane. Pohyb pejska ve včasné či konečné fázi je již značně limitován a mobilita je rapidně snížena. V tomto procesu pejsek většinou leží. Zpravidla na jednom boku. Svaly, šlachy a nervová zakončení nereagují optimálně. Objevit se mohou křeče, cukání ve svalech nebo ztráta reflexů a otupení smyslů (čich, chuť). Pejsek není schopen chodit a nedokáže koordinovat ani pohyby krku. Často hýbe očima, ale krkem už neotáčí. Tělo začíná být postupně ztuhlé z důvodu neprokrvování končetin a tělesná teplota klesá.

Nechutenství, apatičnost a sociální distanc

Říká se, že sám pes cítí smrt. Toto tvrzení nelze potvrdit ani vyvrátit, ale je pravda, že v poslední fázi některé psy vyhledávají samotu. Sociálně se izolují od lidí i ostatních zvířat a hledají klid. Více spí, jsou apatické a hledají jen místo k ležení pro odpočinek. Jsou však i takové případy, že pes vyhledává společnost milujícího člověka a chce být v jeho blízkosti.

Velice typické je nechutenství – pes nejeví zájem o příjem potravy a nezvládá ani porce, které pro něj byly dosud optimální. Snížený apetit je typický i pro stáří u psů, ale v poslední fázi je chuť k jídlu zcela minimální, následkem čehož je úbytek hmotnosti. Přítomno může být u psa zvracení (pozn. žluté nebo zelené zvratky vodnaté konzistence jsou signálem selhávání vnitřních orgánů – žlučník, játra, ledviny). Rovněž se sníží příjem tekutin, který už je závažným signálem. Při umírání pejsek nedokáže potravu a tekutiny ani spolknout. Vodu ani krmivo není třeba do pejska dávat násilím.

Apatický pes

Inkontinence – únik moči a stolice

Jedním z dalších znaků, který lze zpozorovat u pejska, jehož čas se postupně krátí, je inkontinence. Nekontrolovatelný únik moči a stolice je u pejska nechtěný, ale neschopnost ovládat močový měchýř a svěrače je důvodem, proč k tomuto jevu dochází. Únik moči může být jen pozvolný. Stolice může mít průjmovou konzistenci a je nepravidelná. Moč má silnější zápach, žlutější barvu, pejsek je dehydrovaný a metabolismus už nepracuje tak, jako u zdravého pejska. Stává se, že pes se po smrti nebo těsně před ní vyprázdní z důvodu uvolnění svalů a svěrače.

Bolesti a nervozita

Pokud pejsek projevuje viditelnou nespokojenost, působí nervózně a roztržitě, zdráhá se kontaktu s blízkými lidmi, při kontaktu štěká nebo kňučí, pravděpodobně má bolesti. Kromě toho, že nepřijímá potravu, vodu, může velmi nahlas dýchat. Výjimečné není ani zvracení. Tento stav je velmi nepříjemný, protože žádný majitel nechce, aby se pes při svém odchodu k odpočinku trápil a už vůbec ne, aby měl bolesti. Dobré je poradit se o postupu s veterinářem a minimálně zkusit nasadit léčbu či léky proti bolesti psa.

Zápach těla

Skutečně je možné, že podle netypického zápachu těla zjistíte, že vás pes umírá. Přestože by se mohlo zdát, že pejsek smrdí, protože často leží a spí, důvodem zápachu je selhávání vnitřních orgánů – žlučník, ledviny či nadledvinky. Nedochází k řádnému vylučování a v těle se hromadí toxiny. Zápach těla je tak silnější a lze jej považovat za jeden z charakteristických příznaků.

Starý pes před smrtí

Umírání u psa a možné důvody úmrtí

Výše popisujeme příznaky umírání psa, které jsou typické pro přirozenou smrt psího plemene. Přirozené úmrtí je pro pejska nejlepším způsobem, jak opustit tento svět bezbolestně, bohužel přirozené umírání psa není jediným důvodem úmrtí.

 • Přirozená smrt s ohledem na věk psa (případné doprovodné zdravotní komplikace).
 • Chronická onemocnění, která způsobují postupné či náhlé selhání orgánu – orgánů.
 • Endokrinologická nádorová onemocnění (ledviny, slinivka břišní, játra, štítná žláza, hypofýza, nadledvinky...).
 • Zhoubné nádory, karcinomy, sarkomy, lymfomy (rakovina prsu, tlustého střeva, prostaty, děložního čípku).
 • Virová onemocnění (leptospiróza, babesia).
 • Tragické úmrtí (dopravní nehoda, pád – fatální fyzická zranění neslučitelná se životem).

Péče o psa před smrtí

Často kladenou otázkou je: „ Jak dlouho umírá pes ?“ Pravdou je, že tato otázka nemá jasnou odpověď. Ani u člověka nelze říci, kolik let, měsíců, týdnů, dnů či hodin života mu zbývá. U některých psů lze pozorovat některé příznaky tři měsíce před závěrečnou fází života a jiného zase tři týdny.

Před smrtí pejska sledujte jeho potřeby. Všímejte si příznaků a znaků, které mohou být v konečném důsledku příznaky umírání. Pokud má pes vysoký věk a přidruží se i zdravotní problémy, můžete rázem zpozorovat výše zmíněné příznaky. Přirozený odchod vašeho miláčka můžete zpříjemnit hýčkáním. Pokud pes projevuje zájem, dopřejte mu pamlsky, kvalitní krmivo, vařené masíčko a trávte s ním čas. To jediné pes opravdu ocení.

V přirozené konečné fázi, kdy pes vykazuje příznaky umírání, se zkuste s tímto faktem smířit i vy. Pro majitele je odchod pejska, se kterým strávil podstatnou část života, velmi bolestivý. Není ostudou dopřát si odpočinek a ujasnit si myšlenky, že jste pro pejska udělali maximum, co se dalo. V případě, že pes vykazuje znaky bolesti a trápí se, není na co čekat a otázka eutanazie psa je spíše nutností.

Péče o psa před smrtí

Eutanazie psa – utracení

Bezbolestná a humánní smrt. I taková je definice eutanazie, resp. utracení psa. Rozhodování se pro tento krok znamená, že váš pejsek je na tom špatně, trápí se, má bolesti nebo si život a společnost milovaných lidí už vůbec nedokáže užívat. Přesto není třeba utracení psa vnímat jako nejlepší řešení, chceme-li psa zbavit bolesti. Rozhodnout se není za žádných okolností jednoduché. Předtím, než se rozhodnete veterináře požádat o podání smrtící injekce, si odpovězte na několik otázek. Pokud je vaše odpověď na následující otázky, ano, je na čase rozhodnout se vašeho pejska utratit.

 • Má můj pes bolesti, které nelze zmírnit léky?
 • Trpí můj pes onemocněním, které nelze vyléčit medikamenty ani operačně?
 • Trpí můj pes chronickými onemocněními, která se i přes léčbu pravidelně vracejí a zhoršují výrazně kvalitu jeho života?
 • Byl můj pes fatálně zraněn s trvalými následky (poškození mozku, amputace končetiny), které radikálně zhoršují kvalitu jeho života?
 • Má můj pes vrozený defekt, který jej výrazně limituje a způsobuje mu bolest či deprese?

Důvody, proč přistoupit k utracení psa

Existují také případy, kdy je eutanazie jedinou možností. Oddalování úmrtí psa za cenu utrpení není správné a proto je humánní uspání optimální volbou. Rozhodnout se však vždy musí sám majitel. Pořazením se s veterinářem dospějete vždy k nejlepšímu rozhodnutí. Pokud dojde k následujícím případům, diskuse není příliš nutná.

 • Pes nechodí, nepije, nepřijímá potravu, nereaguje na okolí a má bolesti.
 • Paralýza kostí, kloubů, svalů a nervové soustavy, čehož následkem je nekontrolovatelné vyprazdňování.
 • Pes nedokáže hýbat hlavou a nehybně leží – umírá.
 • Selhající plíce, ledviny či jiné orgány.
 • Nádory, tumory či výrůstky, které nelze odstranit operačně a pejskovi závažně zhoršují kvalitu života.
 • Pes trpí závažnou poruchou chování, které mohou vést k poranění člověka.
 • Pes je po vážné dopravní nehodě nebo trpí nakažlivou chorobou (např. vzteklina).

Utracení psa doma

Utratit psa svépomocí je nesprávné a eutanazii byste vždy měli konzultovat se svým veterinářem. Jen on sám dokáže zhodnotit zdravotní stav pejska a poradit vám. Mnozí majitelé v konečné fázi nechtějí pejska stresovat transportem na veterinární kliniku, kde by mu podali uspávací injekci. Jednou z možností jsou proto veterináři či veterinární kliniky poskytující výjezdy i za účelem utracení psa doma.

Nejčastější otázky – FAQ

Téma ohledně umírání psa je velmi citlivé. Majitelé psů se často zajímají o to, jaký byl průběh u daného plemene. Příznaky umírání u psa jsou však různorodé a odlišné. Pokud máte zkušenosti s umíráním pejska nebo s tématem eutanazie, budeme rádi, pokud ostatním čtenářům nabídnete vlastní postřehy a názory. Máte-li otázky, neváhejte se ptát.

To, zda pes cítí vlastní příchozí smrt, nelze potvrdit. Ačkoli by se mohlo na základě zkušeností zdát, že v některých případech se objevily podobné znaky před závěrečnou fází umírání, nelze tuto schopnost prokázat. Často právě záměrná izolace nebo častý spánek mohou působit jako předpříprava k smrti, ale nemusí tomu tak být vždy. Na druhé straně je pozoruhodné, že pes dokáže vycítit smrt u člověka. Je zdokumentováno několik případů, kdy pes, aniž by smrt viděl, prokazatelně truchlil na místě, kde s daným člověkem trávil čas. Pes přitom nemůže reálně vědět, jestli je daná osoba po smrti. Přesto projevy poukazují na to, že pes emocionálně prožívá takové záležitosti.

Pokud psa pohřbíváte na zahradě nebo na vyhrazené ploše (ideálně mimo obytnou zónu), jáma na pohřbení by měla být hluboká alespoň 1 metr. Pozor, aby jáma nebyla v blízkosti vodního toku. V případě, že zvíře překonalo před smrtí infekční – virové onemocnění, doporučená je kremace. Psa byste měli pohřbívat zabaleného v textilii (bílá lékařská plachta, tkaný pytel), případně v dřevěné rakvi. Hrobové místo je vhodné označit. Pohřbít psa byste měli do 24 hodin od smrti. To, kam jde pes po smrti, není podstatné, ale jisté je, že si zaslouží důstojný odchod a řádné pohřbení.

Takový časový údaj nelze exaktně určit, protože jde o množství specifických faktorů, které ovlivňují umírání psa a celkovou dobu tohoto procesu – věk, zdravotní stav, doprovodná onemocnění a jiné. Celkově je důležité všímat si charakteristických příznaků, které jsou pro přirozené umírání charakteristické.

Ne a ještě jednou ne. Utracení psa volně dostupnými, resp. humánními léky není možné a nedoporučuje se. Na doporučení veterináře jsou dostupné pilulky na uspání psa. Předávkování psa jimi však za žádných okolností není vhodné a psovi můžete způsobit vážné zdravotní problémy. Léky na uklidnění psa se používají v případě, je-li se zvířetem problematický transport nebo znemožněno jeho vyšetření.


Ďalšie články z kategórie Péče

Vaše hodnocení:
(91.4%)